Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
A: Předchůdci obecní samosprávy do roku 1850
III. Spisový materiál
1. Spisy
4. Policejní a bezpečnostní záležitosti

39Výkaz škod způsobených Brodeckým při povodni1753karton1
40Soupis škod způsobených brodeckým poddaným živelními pohromami v roce 17711772karton1
41Žádost obce Troubky o podporu pro poškozené povodní 1814karton1
42Předpisy o požárních opatřeních, stanovení požárních dozorců a obstarávání hasebného náčiní1837karton1
43Žádost obce Pržno o pomoc postiženým krupobitím1846karton1
44Potvrzení doktora Rokotnize, že naočkoval jednoroční dítě jménem Antonín Přecechtěl kravskými neštovicemi1847karton1
45Nařízení citovského hospodářského úřadu ohledně obnovení vyhořelých 90 domků a 45 stodol, které nesměly být kryty slámou, ale ohnivzdorným materiálem a musely být postaveny mezi nimi požární zdi1849karton1