Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
A: Předchůdci obecní samosprávy do roku 1850
III. Spisový materiál
1. Spisy
6. Vojenské záležitosti

67Výpis z dekretu c. k. reprezentace a komory v Brně ohledně stížnosti proviantních důstojníků v Litomyšli a Německém Brodě na nedostatečnou váhu při dodávkách ovsa z Moravy a znečištění dodávek plevami, hlínou apod.1759karton2
68Kurát Fr. Xaver Kistengfeger u plukovní kaple vojenského tábora u Olšan potvrdil, že František Vymětal z Brodku padl 3.11. 1760 v bitvě u Torgau1770karton2
69Patent Marie Terezie o rozvržení země na okrsky pro verbování vojska1771karton2
70Potvrzení o propuštění Thomase Oestereichera z vojny1801karton2