Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
A: Předchůdci obecní samosprávy do roku 1850
III. Spisový materiál
1. Spisy
7. Církevní a školní záležitosti

71Revers rychtáře a brodecké obce na vypůjčených 100 zl. rýnských z fundačních peněz1758karton2
72Opis zakládací listiny Marie Izabelly, převorky, a Marie Dominiky, podpřevorky kláštera sv. Kateřiny v Olomouci pro kapli v Brodku jako lokálii citovského kostela z 20. října 1765, Olomouc. Připojen druhý neúplný opis/18. století/karton2
73Účet za objednané zvony do citovského kostela1837karton2
74Kvitance na 168 zl. 36 krejcarů, které dostala Mariana Krčková, vdova po brodeckém školním rektoru Matěji Krčkovi, od obce jako provizi pro sebe a syna Ferdinanda1849karton2