Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
A: Předchůdci obecní samosprávy do roku 1850
III. Spisový materiál
1. Spisy
8. Právní záležitosti

75Opis patentu Marie Terezie o ustanovování právních zástupců ve sporech vedených obcí1750karton3
76Spor mezi vsí Brodek a klášterem sv. Kateřiny jako její vrchnosti o společnou pastvu1771-1772karton3
77Převody nemovitostí1774-1849karton3
78Spor mezi Brodeckými a tovačovskou vrchností o hranici mezi Brodkem a Majetínem1787-1848karton3
79Spor brodeckých poddaných proti tovačovské vrchnosti ve věci vedení vody na majetínský rybník1788-1850karton3
80Plná moc pro advokáta zastupujícího obec Brodekb. d.karton3
81Oznámení apelačního soudu ve věci hromadné žaloby poddaných z Citova, Brodku a Císařova proti Náboženskému fondu a současné citovské vrchnosti ohledně pozemků 1838karton3
82Kvitance na 600 zl. rýnských, které dostali Jan a Mariana Hřebkovi z Majetína od sedláka Františka Přecechtěla z Brodku jako věno1845karton3
83Citovský politický úřad zasílá nařízení o provádění honebního zákona1849karton3
84Spor Anny Stravové a Janem Špalkem o provozování hostinské živnosti1849-1850karton3
85Spor obce Brodek a panství Veselíčko o dluh za nezaplacené odebrané dříví1850karton3