Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
A: Předchůdci obecní samosprávy do roku 1850
III. Spisový materiál
1. Spisy

1. Obec a její správa
2. Obecní majetek
3. Vrchnostenské záležitosti
4. Policejní a bezpečnostní záležitosti
5. Berní záležitosti
6. Vojenské záležitosti
7. Církevní a školní záležitosti
8. Právní záležitosti