Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
A: Předchůdci obecní samosprávy do roku 1850
IV. Účetní materiál
1. Účetní spisy

86Sirotčí účty1696-1768karton3
87Rejstřík příjmů a vydání1829karton3
88Příjem penězb. d.karton3