Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
I. Úřední knihy
2. Knihy správy obecního majetku

98Kniha evidence pozemků1919úřední kniha