Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
I. Úřední knihy
3. Evidenční knihy agendy bezpečnosti a veřejného pořádku

99Trestní rejstřík1886-1945(1949)úřední kniha
100Evidence staveb, připojen protokol ze schůze regulační komise1925-1945úřední kniha