Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
I. Úřední knihy
4. Knihy evidence ve věcech spolupůsobení ve státních záležitostech

101Ohlašovací kniha pobytu mužstva v záloze1910-1923úřední kniha
102Ohlašovací kniha pobytu mužstva v záloze1923-1928úřední kniha
103Ohlašovací kniha pobytu mužstva v záloze1928-1937úřední kniha
104Parcelní protokol1896-1945(1948)úřední kniha
105Parcelní protokol1934-1937úřední kniha