Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
I. Úřední knihy

1. Knihy všeobecné správy obce
2. Knihy správy obecního majetku
3. Evidenční knihy agendy bezpečnosti a veřejného pořádku
4. Knihy evidence ve věcech spolupůsobení ve státních záležitostech