Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
1. Obec a její správa
1.1 Statutární záležitosti

123Výzva místního komisaře II pro agrární operace, aby obecní zastupitelstvo schválilo změnu obecních hranic1934karton4