Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
1. Obec a její správa
1.2 Evidence občanů, domovské právo
1.2.2 Matriční záležitosti

125Působnost obce v matričních záležitostech, mj. oznámení okresního soudu v Přerově o tom, že obec má povinnost podávat úmrtní oznámení (1850), úmrtní oznámení půllánice Mariany Hladné (1852), vysvědčení mravů pro Josefa Straku (1860), postrkové záležitosti hnanců Jiřího, Antonína, Františka a Martina Ondráše (1877), žádost o vyšetření majetkových a výdělkových poměrů Karla Baiera, hudebníka v Radio-baru (1934), dopis Julia Liebigera ohledně domovské příslušnosti jeho manželky, obsahující líčení poměrů ve Vídni (1934)1850-1934karton4