Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
1. Obec a její správa
1.2 Evidence občanů, domovské právo

1.2.1 Domovské právo
1.2.2 Matriční záležitosti