Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
1. Obec a její správa
1.3 Volební záležitosti
1.3.1 Obecní volby

126Volební sbory, soupis voličů1885-1911karton4
127Volby do obecního honebního výboru1914karton4