Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
1. Obec a její správa
1.3 Volební záležitosti
1.3.2 Volby do vyšších orgánů samosprávy, říšské rady a parlamentu

128Volby do zemského sněmu, mj. listina voličů (1913)1906-1913karton4
129Volby do říšského sněmu, mj. seznam voličů (1896)1896-1907karton4
130Volby do Národního shromáždění1920karton4