Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
1. Obec a její správa
1.3 Volební záležitosti

1.3.1 Obecní volby
1.3.2 Volby do vyšších orgánů samosprávy, říšské rady a parlamentu