Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
1. Obec a její správa
1.4 Obecní funkcionáři a zaměstnanci

131Jednání ve věci sporu o zvolení opatrovníka obecních dobytčat a zároveň ponocného a zvoníka1915karton4
132Suspendování Františka Skoupila a Čeňka Bureše, radních v Brodku1916karton4
133Přípis Zemského výboru Markrabství moravského ve věci jmenování Čeňka Bureše obecním hospodářem1916karton4
134Odměna starostovi obce1940karton4
135Výkazy o výplatě služného obecních zaměstnanců, mj. úprava služebního poměru strážníka Stanislava Mrtvého1941karton4