Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
1. Obec a její správa
1.5 Všeobecná správní činnost obce
1.5.2 Informace pro nadřízené orgány, kontrola obce

137Vysvětlení k protokolu o provedené kontrole obecního hospodaření1932karton4
138Jednání s Moravským zemským výborem a posléze Zemským úřadem v Brně, mj. obecní účty, obecní inventáře, použití kmenového jmění1912-1937karton4