Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
1. Obec a její správa
1.5 Všeobecná správní činnost obce
1.5.3 Organizace činnosti obecní samosprávy

139Zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva1921-1940karton4
140Pozvání ke schůzi obecního výboru a zastupitelstva1907-1939karton4
141Zpráva o nejdůležitějších usneseních obecní rady1940karton4
142Zápisy ze schůzí finanční komise1919-1939karton
143Jmenování členů finanční komise1927karton
144Protokol o předání obecní správy v roce 1927 a 19321927-1932karton4
145Oznámení o změně zastoupení národně socialistické strany v obecním zastupitelstvu1934karton4
146Zastupování obce advokátními kancelářemi1931-1936karton4
147Poučení Důchodkového kontrolního úřadu v Přerově o používání razítka1938karton4
148Oběžník o odstranění památek na legionáře1940karton4