Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
1. Obec a její správa
1.5 Všeobecná správní činnost obce

1.5.1 Vyhlašování zákonů a nařízení
1.5.2 Informace pro nadřízené orgány, kontrola obce
1.5.3 Organizace činnosti obecní samosprávy
1.5.4 Pamětní knihy