Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
1. Obec a její správa

1.1 Statutární záležitosti
1.2 Evidence občanů, domovské právo
1.3 Volební záležitosti
1.4 Obecní funkcionáři a zaměstnanci
1.5 Všeobecná správní činnost obce