Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
2. Správa obecního majetku
2.1. Evidence obecního majetku

150Inventář jmění a kmenového statku, seznam dluhů a jiných závazků, seznam movitého jmění1864karton5
151Výkaz obecního jmění1923karton5