Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
2. Správa obecního majetku
2.2. Jednotlivé části obecního majtku
2.2.1 Obecní pozemky

152Žádost okresního úřadu o zaslání spisů týkajících se rozdělení obecního trávníku1857karton5
153Spor mezi brodeckými půlláníky a chalupníky o rozdělení obecních pastvin, mj. listina o vykonaném dělení z r. 1868 s plánkem rozdělených parcel (viz příloha)1858-1880karton5
154Protokoly o pronájmu obecních pozemků1897-1940karton5
155Stížnost Františka Žádníka na poničení pronajatého obecního pozemku stavbou1907karton5
156Příděl půdy z velkostatku Tovačov1920-1928karton5
157Placení nájemného z obecních pozemků1934-1944karton5
158Příděly z parcelace velkostatku1927karton5
159Placení poplatků z přídělu pozemků1933-1934karton5