Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
2. Správa obecního majetku
2.2. Jednotlivé části obecního majtku
2.2.2 Obecní budovy

160Souhlas zemského výboru Markrabství moravského s nakládáním s obecním majetkem, mj. povolení použít výtěžek z prodeje pozemků na uhrazení nákladů za stavbu obecní nemocnice, souhlas s prodejem obecního hostince1882-1918karton5
161Pronájem obecního hostince1900-1918karton
162Podmínky prodeje obecního hostince čp. 131918karton5
163Výpočet náhrady z domu čp. 2501941karton5