Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
2. Správa obecního majetku
2.2. Jednotlivé části obecního majtku
2.2.3 Obecní výdělečné podniky

164Protokol o pronajímání kance1905-1913karton5
165Seznam podílníků kontrolní váhy v Brodku1921karton5
166Smlouva mezi obcí Brodek zastoupenou Družstvem chovatelů dobytka v Brodku a Štěpánem Blaťákem jako opatrovníkem chovných plemeníků1926karton5