Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
2. Správa obecního majetku
2.3. Rozpočtové hospodaření obce

168Protokol o zvolení Františka Přecechtěla za správce obecního jmění1867karton5
169Obecní přirážky1886-1940karton5
170Dlužní úpisy na půjčky u hypotéční banky Markrabství moravského a u zemědělské banky Markrabství moravského1896-1906karton5
171Ohrazení obecního výboru proti výnosu zemského výboru Markrabství moravského o zařazení anuity do rozpočtu na rok 19051905karton5
172Pronájem potravní daně1909-1913karton5
173Nájemní smlouvy obce se stranami1912-1928karton5
174Prohlášení o propuštění nemovitosti patřící obci Brodek z hypotéky1917karton5
175Oznámení o vrácení vinkulované vkladní knížky záložny v Brodku s kmenovým jměním obce1918-1919karton5
176Výpůjčky obce1927-1940karton5
177Oznámení o konečném zúčtování vybírané obecní pivní dávky1929karton5
178Josef Šponar, první československé dílny pro školní nábytek, urguje zaplacení dlužné částky1931karton5
179Úhrada půjčky u Rolnické záložny v Brodku1933karton5
180Jednání ve věci komunální zápůjčky od Městské spořitelny v Přerově1934karton5
181Oznámení Moravské banky, odbočka v Přerově, o recedování pohledávky ing. Martina Hasíka1934karton5
182Pravidla vybírání obecních dávek a poplatků1934-1944karton5
183Placení paušálu za veřejné osvětlení1936karton5
184Sanace obecního dluhu1936karton5
185Anuity z obecních výpůjček1934-1936karton5
186Vysvětlení pro Okresní úřad v Přerově ohledně příjmů a výdajů při prodejích a kupech nemovitostí1936karton5
187Revize obecního hospodaření1943karton5
188Půjčka u Hospodářské záložny v Brodku1943karton5