Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
2. Správa obecního majetku

2.1. Evidence obecního majetku
2.2. Jednotlivé části obecního majtku
2.3. Rozpočtové hospodaření obce