Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek
3.1 Bezpečnost osob a majetku
3.1.1 Hnanecké záležitosti

189Postrkové listy1888-1908karton6