Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek
3.1 Bezpečnost osob a majetku
3.1.2 Ochrana bezpečnosti života

190Hlášení četnických patrol o nepořádcích1855-1865karton6
191Nákup plynových masek1936karton6