Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek
3.2 Bezpečnost silnic a cest, doprava a spoje
3.2.1 Veřejné cesty a silnice

192Rozhodnutí krajského úřadu o opravách silnice vedoucí přes hráz majetínského rybníka1857karton6
193Protokol o komisionálním jednání z 2. července 1868 ohledně zamýšleného přeložení mostu Krmča přes Bečvu u Troubek1868karton6
194Přeložení cesty z Brodku do Kokor, mj. plánek, příjem a vydání (viz příloha)1880-1896karton6
195Protokol o zřízení spojovací cesty mezi Brodkem a Velkým Újezdem1887karton6
196Protokoly z jednání ohledně zřízení spojovací cesty z Brodku přes Lipňany do Tršic1887-1891karton6
197Žádosti obce Císařov, aby obec Brodek opravila cestu do Císařova1891-1895karton6
198Pozvání na komisionální jednání ohledně sporu vzniklého užíváním cesty z Brodku do Dubu nad Moravou1905karton6
199Stížnost Václava Dědka, ředitele cukrovaru ve Velké Bystřici, na postavení tabulek na cestě kolem brodecké železniční stanice1905karton6
200Dláždění ulic a silnic1915-1934karton6
201Přeložení cesty v Havlíčkově ulici1923karton6
202Stavba příjezdové silnice k nádraží v Brodku, mj. protokol z jednání 16. 5. 1928, stavební deník, kolaudace, vyúčtování1926-1938karton6
203Stavba mostu přes Kokůrku, mj. statický výpočet, rozpočet, plány (viz příloha)1930karton6
204Rekonstrukce silnice z Brodku do Lukové, mj. smlouva o postupu a prodeji, geometrický plán (viz příloha)1935-1943karton6
205Rekonstrukce silnice z Brodku do Dubu nad Moravou, mj. výkaz náhrad a poplatků, kolaudace1936-1942karton6
206Jednání s ředitelstvím státních drah o vyústění Habermannovy ulice na pozemek dráhy1936karton6
207Zřízení nové spojovací cesty po vypřímení potoka1939karton6