Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek
3.2 Bezpečnost silnic a cest, doprava a spoje
3.2.2 Veřejná doprava a spoje

208Odstranění překážek na trase autobusu Přerov-Prostějov1920karton6