Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek
3.3 Zdravotní a veterinární věci
3.3.1 Léčebná péče

209Ustanovení lékaře pro kokorský zdravotní obvod1886-1887karton7