Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek
3.3 Zdravotní a veterinární věci
3.3.3 Veterinární záležitosti

212Opatření proti moru vepřů1934karton7
213Činnost smluvního veterináře1934-1939karton7