Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek
3.3 Zdravotní a veterinární věci

3.3.1 Léčebná péče
3.3.2 Opatření proti nakažlivým nemocem
3.3.3 Veterinární záležitosti