Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek
3.4. Stavební a požární záležitosti
3.4.1 Stavební záležitosti

214Obecní hostince čp. 131901-1902karton7
215Stáje pro plemenné býky a kance, mj. plány (viz příloha)1907karton7
216Nemocnice a byt strážníka1908karton7
217Rolnický cukrovar1910-1929karton7
218Dvojdomek pro učitele, mj. plány (viz příloha)1921karton7
219Regulační plán městečka Brodek1922-1940karton7
220Budova Rolnické záložny (viz příloha)1924karton7
221Stavba měšťanské školy, mj. nabídka firmy B. Fischmann a spol. Podnikatelství betonových staveb, Židenice u Brna, filiálka v Moravské Ostravě 1925, účet za stavební práce při stavbě měšťanské školy chlapecké a dívčí, architekt Karel Herink, zednický mistr 1926, Deník stavby měšťanské školy I. a II., nabídky účastníků soutěže na stavbu obvodové měšťanské školy v Brodku - architekti a stavitelé B. Koráb a J. Železný, Brno, stavitel Karel Doležel v Přerově a zednický mistr František Běhal v Přerově, architekt Jan Lošťák, stavitel v Olomouci, architekt a stavitel Jan Komrska, Olomouc, dr. techn. Jan Chlup, úředně autorizovaný civilní inženýr stavební a stavitel, v Olomouci, Technická stavební kancelář stavitele Čeňka Horáka, Přerov, Stavební společnost Alois Jaroš a command., Uherské Hradiště, Tomáš Šipka, stavitel, Olomouc-Hodolany, Ing. Bernard Sychrava, úř.opr. civilní inž. stavební a stavitel v Olomouci, arch. dr. techn. Jaro Stockar-Bernkopf, úř. opráv. inženýr pro architekturu a stavby v Brně (stavební plány od něj - průčelí, pohledy, krov, viz příloha), nabídky prací, mj. fasádnická, pokryvačská, zednická, kamenická, betonářská, kamnářská, natěračská, truhlářská, malířská, zámečnická1924-1926karton8
222Sokolovna1925-1936karton9
223Vyřízení stížnosti na stavbu tělocvičny při měšťanské škole1926karton9
224Kolumbárium1927karton9
225Kanalizace1928-1940karton9
226Státní dráha - záchody1929karton9
227T. a A. Baťa, Zlín, stavba prodejny1930karton9
228Stavební účty za práce provedené Janem Kabilkou, zednickým mistrem v Brodku1919-1935karton9
229Návrh na výstavbu hasičské zbrojnice a obecní váhy, mj. plány (viz příloha)1932karton9
230Sladovna1933-1941karton9
231Adaptace a plán na budovu pro spořitelnu města Přerova, odbočka Brodek vypracovaný ing. arch. Vlastislavem Chroustem (viz příloha)1934-1938karton9
232Koupaliště, mj. plány (viz příloha)1938karton9
233Rozpočet na stavbu obecního domu vypracovaný technickou kanceláří moravskoslezských obcí, měst a okresů v Brně 1939, Stavba obecního domu pro chudé vypracovaná technickou kanceláří moravskoslezských obcí, měst a okresů v Brně (viz příloha)1939karton9
234Nadstavba 2. patra obecné školy1940karton10
235Rozpočet a nákres na odpad z koupaliště a domku pro plavčíka (viz příloha)1940karton10
236Oprava a adaptace farní budovyb. d.karton10
237Soukromá výstavba, řazeno abecedně (viz příloha)1852-1937karton10-13