Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek
3.4. Stavební a požární záležitosti
3.4.3 Vodní hospodářství

239Spor obce Brodek s kokorským statkem o vedení vody z kokorského rybníka přes brodecký katastr, mj. rozhodnutí podkrajského úřadu, rekurs obce Brodek proti předešlému rozhodnutí1853-1855karton13
240Ředitelství Severní dráhy Ferdinandovy odmítlo provedení regulace příkopu u tělesa dráhy1856karton13
241Opatření proti častým škodám způsobeným vyléváním vody z kokorského rybníka1863-1865karton13
242Jednání obce Brodek se správou cukrovaru Brodek o užívání vody1881-1883karton13
243Rozhodnutí Okresního hejtmanství v Přerově ve věci vedení vody od citovského mlýna1887karton13
244Spor mezi brodeckým cukrovarem a obcí vzniklý při čištění potoka Olešnice1886karton13
245Oznámení o založení vodní knihy1887karton13
246Oznámení o konání komisionálního jednání ve věci oprav u troubky1887karton13
247Úprava vedení odpadní vody v obci1911-1929karton13
248Přeložení kanálu na pozemku Josefa Koldy1921karton13
249Záležitosti vodního družstva Grygov-Majetín-Brodek, mj. nález Okresního úřadu v Olomouci ohledně povolení úchylek během stavby melioračního podniku vodního družstva Grygov-Majetín-Brodek, odstranění povodňových škod1933-1938karton13