Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek
3.4. Stavební a požární záležitosti

3.4.1 Stavební záležitosti
3.4.2 Požární záležitosti
3.4.3 Vodní hospodářství