Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek
3.5 Trestní a smírčí pravomoc
3.5.2 Smírčí a dražební pravomoc

251Oznámení Okresního soudu v Přerově o exekuci na nářadí Josefa Beneše z Brodku kvůli jeho dluhu u manželů Práškových1864karton14