Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek

3.1 Bezpečnost osob a majetku
3.2 Bezpečnost silnic a cest, doprava a spoje
3.3 Zdravotní a veterinární věci
3.4. Stavební a požární záležitosti
3.5 Trestní a smírčí pravomoc