Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
4. Péče o veřejné ústavy a zařízení
4.1 Chudinství a sociální péče
4.1.1 Péče o chudé, chudinské ústavy

252Dopis brodeckého faráře Františka Urbáška brodecké obci ve věci nadace Tomáše Dočkala pro brodecké kostelní žebráky a rozhodnutí okresního úřadu v téže věci1889-1890karton14
253Výpis z deníku pro ústav chudých1923-1924karton14
254Vyplácení státní starobní podpory Josefu Navrátilovi z Brodku1929-1934karton14
255Žádost obce ministerstvu sociální péče v Praze o příspěvek k provádění produktivní péče o nezaměstnané1931karton14
256Oznámení o konání ošacovací akce rodičovského sdružení při obecné škole v Brodku1939karton14
257Seznam osob potřebných a jejich podělení z darů říšského protektora1939karton14