Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
4. Péče o veřejné ústavy a zařízení
4.1 Chudinství a sociální péče
4.1.2 Péče o nezaměstnané

258Přidělení poukázek nezaměstnaným ze státní stravovací akce1934karton14
259Příděl mouky nezaměstnaným1938karton14