Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
4. Péče o veřejné ústavy a zařízení
4.1 Chudinství a sociální péče
4.1.3 Péče o děti, nemocné a postižené

260Oznámení zemského výboru Markrabství moravského, že Dominik Smýkal, příslušný do Brodku, bude přijat do sirotčí kolonie1913karton14
261Přípis zemského výboru Markrabství moravského v záležitosti přijetí nezletilého Bohumila Haberlanda do polepšovny1917karton14
262Hlášení o úrazu dělníka Josefa Šebíka při rovnání obecních cest vzhledem k pojištění1933karton14
263Sdělení obce Brodek Zemskému útulku matek a kojenců v Kuřimi, že nelze uhradit pobyt Františky Kajnarové s kojencem1934karton14
264Poděkování Masarykovy měšťanské školy smíšené v Brodku obecní radě za dar na ošacení nuzných dětí1938karton14
265Jednání o zaplacení péče o Světluši Svížilovou v Zemské porodnici a ústavu pro péči o dítě v Praze1938-1939karton14
266Informace Okresní péče o mládež ve věci výživného na děti Mazalovy příslušné do Brodku1942karton14