Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
4. Péče o veřejné ústavy a zařízení
4.1 Chudinství a sociální péče

4.1.1 Péče o chudé, chudinské ústavy
4.1.2 Péče o nezaměstnané
4.1.3 Péče o děti, nemocné a postižené