Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
4. Péče o veřejné ústavy a zařízení
4.2 Školství

267Rozpočet na vystavění nové školní budovy1879karton14
268Peněžitý trest Janu Boudovi za nedbalou návštěvu školy v Brodku1889karton14
269Oznámení o jmenování učitelky Anny Přecechtělové a o užívání bytu1905karton14
270Žádost ředitele zimní hospodářské školy v Kojetíně o získání jednoho žáka1907karton14
271Jednání ohledně výstavby domu pro učitele, mj. protest občanů proti stavbě1921-1922karton14
272Zřízení a vydržování živnostenské školy pokračovací1922-1934karton14
273Péče o budovu měšťanské školy a zřízení obvodu1929-1938karton14
274Žádosti o slevu nebo prominutí školního příspěvku1934karton15
275Korespondence mezi ředitelem měšťanské školy a obcí ve věci oslav znovuzvolení T. G. Masaryka prezidentem1934karton15
276Smlouvy o učení učňů, zastoupených obecním úřadem1934-1939karton15
277Oznámení předsedy místní školní rady v Brodku obcím Citov, Majetín, Luková, Krčmaň, Císařov o výši příspěvku na školu v Brodku1938karton15
278Zřízení mateřské školy v Brodku, mj. seznam dětí, žádost zemské školní radě1939karton15