Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
4. Péče o veřejné ústavy a zařízení
4.3 Církevní záležitosti

279Nařízení podkrajského úřadu, aby obec odvedla naturální dávky k vyživení penzionovaného faráře v Kokorách1850-1851karton15
280Výkaz vybírání důchodů z výkupního kapitálu na uprázdněnou faru v Citově1852karton15
281Rozhodnutí o oddělení prebendy kostela v Kokorách1874karton15
282Seznam peněžních darů na pořízení kříže1875karton15
283Žádost farního úřadu v Citově, aby představenstvo obce Brodek pořídilo výtah z pozemkové knihy všech parcel, na kterých vázne zástavní právo k pojištění kongruy faráře a kooperátora1892karton15
284Stavba hřbitova v Brodku, mj. stavební povolení, nabídka stavebních prací, povolení k užívání, oznámení o vysvěcení1893-1907karton15
285Stavba kostela v Brodku, mj. nabídka Josefa Krejčiříka z Prahy na pořízení oltáře, účet za práci tesařskou, vyhláška o půjčce na uhrazení nákladů1893-1896karton15
286Spor o úhradu opravy hřbitova v Citově mezi obcí Citov a Brodek, mj. výtah účtu stavby hřbitovní zdi. Stížnost obce Brodek zemskému výboru Markrabství moravského1894karton15
287Návrh rozpočtu na přestavbu varhan1894karton15
288Žádost nadučitele Karla Cigánka o náhradu za varhanickou službu1895karton15
289Pojištění kostela1935-1941karton15