Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
4. Péče o veřejné ústavy a zařízení
4.4 Záležitosti spolkové a kulturní
4.4.1 Spolky

290Tělocvičná jednota Sokol propůjčuje tělocvičnu k používání školám1925karton15
291Žádost Sportovního klubu v Brodku o podporu na udržování sportovních rekvizit1942karton15