Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
4. Péče o veřejné ústavy a zařízení
4.4 Záležitosti spolkové a kulturní
4.4.2 Obecní knihovna

292Žádost o přidělení finanční částky na nákup knih do Masarykovy veřejné knihovny v Brodku1934karton15
293Sbírka na pomník padlým v 1. světové válce1928karton15