Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
4. Péče o veřejné ústavy a zařízení
4.4 Záležitosti spolkové a kulturní
4.4.3 Osvětová činnost

294Návrh osvětové komise na pojmenování náměstí a nových ulic1934karton15
295Povolení společenských akcí, mj. pořádání oslavy 1. máje sociálně demokratickou stranou, akademie Sokola, župní slet dorostu a členstva Sokolské župy středomoravské v Přerově1934karton15
296Souhlas místní školní rady v Brodku se zapůjčením sklepních místností v budově měšťanské školy Dělnické tělocvičné jednotě ke kulturním účelům1926karton15