Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
4. Péče o veřejné ústavy a zařízení

4.1 Chudinství a sociální péče
4.2 Školství
4.3 Církevní záležitosti
4.4 Záležitosti spolkové a kulturní