Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
B: Obecní úřad 1850- 1945
II. Spisový materiál
2. Spisy
5. Spolupůsobení ve státních záležitostech
5.1 Vojenské záležitosti
5.1.1 Vojenské záležitosti

297Oznámení o dobrovolném vstupu Františka Zapletala z Brodku k vojsku1851karton15
298Seznam osob ke službě ve vojsku1854karton15
299Předvolání Jana Zlámala z Brodku k vojenské prohlídce1857karton15
300Seznamy narozených v letech 1837 a 1838, povolaných k doplnění vojska v I. třídě1859karton15
301Náhrada za válečné škody1867karton15
302Předvolání k vojsku1891-1907karton15
303Žádost Marie Kalabusové o udělení dovolené jejímu manželu Antonínu Kalabusovi, toho času vojínu 3. horského pluku1938karton15
304Evidence válečných hrobů1936-1945karton15